BOEKS
 • Veerkracht Thuis! is een vademecum met 96 reflecties die ik schreef tussen 1976 en 2019. Die nemen u mee in de geestelijke ontwikkeling van een vierentwintig- tot achtenzestigjarige kunstenaar. Ik ben deze notities aanvankelijk beginnen verzamelen in de vorm van een gesprek met vraag en antwoord, een interactie tussen mijn verschillende ‘zelven’ die dat allemaal in de marge van een kunstenaarspraktijk noteerden.

  Bij nader inzien leek het me handiger de 96 woorden die de basis vormden van mijn HeadNurse project (1995-2015) te gebruiken als leidraad om deze reflecties te structureren. Als HeadNurse* maakte ik gedurende tien jaren projectmatig parallellen tussen het creatieve beginsel zoals dat in geschriften over alchemie voorkomt, en de krachten die het uitzicht en de bewegingen in onze maatschappij bepalen. Ik selecteerde woorden uit vakliteratuur over kennisrepresentatie, artificiële intelligentie en thermodynamische krachten, en verbond die met termen uit boeken over ruimtereizen, cosmetica en handleidingen voor verplegers.

  Die 96 termen recupereerde ik van mijn project in de Beursschouwburg (Brussel) uit 1986, waarvoor ik als één van de zes kunstenaars geselecteerd werd om met een wetenschapper (in mijn geval Luc Steels) samen te werken. Voor mijn HeadNurse project, dat ik een ‘Sex & Technologie project’ noemde, heb ik aan elk van deze woorden een vrouwen-afbeelding uit mijn verzameling blote vrouwenmagazines verbonden. Op deze manier ontwikkelde zich door het maken van installaties, films en andere werken, een socioculturele reflectie op de aberraties van de maatschappij waarin we al een tijdlang leven.

  Omdat ik de 96 teksten als losse bemerkingen maakte in de marge van mijn kunstenaarspraktijk en ze in de aanloop van, tijdens en in de nasleep van mijn HeadNurse-cyclus geschreven zijn, vertellen ze de levensloop van een stel hersenen dat zich voortdurend vragen stelt over de plaats van de kunstenaar in de wereld van nu.

  Gedurende negen jaar leidde ik een discussie- en reflectieplatform voor een groep masterstudenten van de KASK in Gent. Doorheen de jaren merkte ik dat de belangstelling voor de inhoudelijke verbanden tussen de praktijk van rijpere en jonge kunstenaars toenam. Dit zette me aan om dit compendium op punt te stellen. Eind 2019 was het klaar en heb ik het door mijn toenmalige stagiair Julie De Kezel laten nalezen. Hoe zou ik het uitgeven? Daar heb ik lang geen juiste manier voor gevonden. Ik wilde de tekst namelijk gratis ter beschikking stellen van kunststudenten en andere geïnteresseerden.

  Mijn huidige stagiair van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, grafisch ontwerper Maxim Preaux, stelde in zijn enthousiasme zelf een lay-out voor van de teksten, gecombineerd met tekeningen en andere beelden van mij. Ik heb hem een harde schijf met meer dan duizend beelden gegeven waaruit hij een persoonlijke keuze gemaakt heeft. We sloegen de handen in elkaar en de afrondende samenwerking met Johan Pas en Els De bruyn leidde vervolgens tot deze publicatie.

  * Vlak na de opkomst van de consumer computers gaf ik mezelf de naam HeadNurse als vrouwelijke tegenpool van Big Brother, in gedachten ook als assistente van Dr. Fr. Nietzsche.”

  Anne-Mie Van Kerckhoven, November 2021

  Blader het boek hieronder door, in haar geheel, per hoofdstuk of per concept. Of vind het boek in haar oorspronkelijke vorm terug als pdf via deze link in het Nederlands of in het Engels.

  Grensvoorwaarden

  Abstracte concepten

  Logische redeneringen

  Analyseren

  Processen

  Telescoop

  Instrument

  Expertise

  Simulatie

  Industriestaten

  Impulsprogramma

  Speelgoed

  Biologische componenten

  Parallellismen

  Irrelevant

  Brein-Intern

  Complexe Systemen

  Thermodynamisch

  Non-equilibrium

  Activatiegolven

  Connectionistisch

  Netwerken

  Kennis

  Hoofd

  Domein

  Het geheel is uitgerokken

  Vuistregels

  Intikken

  Tienduizenden

  Leersituaties

  Absurditeit

  Common Sense

  Structuur

  Visuele beelden

  Wereldkennis

  Vertaalsysteem

  Tekst

  Kennisverwerving

  Biologie

  Synthetiseren

  Woud

  Limieten

  Consistent

  Deductie

  Klassiek

  Idealiseringen

  Niet absoluut

  Accuraat

  Generalisering

  Observaties

  De Vereiste finesse

  Onvolledig


  Ongegrond

  Redeneren

  Lichaam

  Metingen

  Randgevallen

  Problematiek

  Tegenpartij

  Beperkte tijd

  Zoekruimten

  Incompleet

  Fouten

  De Buitenomtrek

  Partiële informatie

  Rekenen

  Orden van grootte

  Fundamenteel

  Representatie

  Formele logica

  Menselijk geheugen

  Metakennis

  Introspectie

  Belangrijke inzichten

  Concrete theoriën

  Beperkingen

  De waarde van dat wat voortduurt

  Grondslag

  Onzekere feiten

  Uncertain facts

  Strategiëen


  Oplossen

  Grote Stappen

  Nieuwe Concepten

  Materiaal

  Schaars

  Beschikbaar

  Economisch belang

  Sommige sectoren

  Negatieve evolutie

  Beroepen

  Verbeteren

  Autonoom

  Verscherping

  Richting

  Waakzaamheid

  Beperking

  Toepassing

  Constructie

  Nieuwsoortig

  Ondersteunen

  Fascinerend

  index

  table of content
  Grensvoorwaarden
  Abstracte concepten
  Logische redeneringen
  Analyseren
  Processen
  Telescoop
  Instrument
  Expertise
  Simulatie
  Industriestaten
  Impulsprogramma
  Speelgoed
  Biologische componenten
  Parallellismen
  Irrelevant
  Brein-Intern
  Complexe Systemen
  Thermodynamisch
  Non-equilibrium
  Activatiegolven
  Connectionistisch
  Netwerken
  Kennis
  Hoofd
  Domein
  Het geheel is uitgerokken
  Vuistregels
  Intikken
  Tienduizenden
  Leersituaties
  Absurditeit
  Common Sense
  Structuur
  Visuele beelden
  Wereldkennis
  Vertaalsysteem
  Tekst
  Kennisverwerving
  Biologie
  Synthetiseren
  Woud
  Limieten
  Consistent
  Deductie
  Klassiek
  Idealiseringen
  Niet absoluut
  Accuraat
  Generalisering
  Observaties
  De Vereiste finesse
  Onvolledig
  Ongegrond
  Redeneren
  Lichaam
  Metingen
  Randgevallen
  Problematiek
  Tegenpartij
  Beperkte tijd
  Zoekruimten
  Incompleet
  Fouten
  De Buitenomtrek
  Partiële informatie
  Rekenen
  Orden van grootte
  Fundamenteel
  Representatie
  Formele logica
  Menselijk geheugen
  Metakennis
  Introspectie
  Belangrijke inzichten
  Concrete theoriën
  Beperkingen
  De waarde van dat wat voortduurt
  Grondslag
  Onzekere feiten
  Uncertain facts
  Strategiëen
  Oplossen
  Grote Stappen
  Nieuwe Concepten
  Materiaal
  Schaars
  Beschikbaar
  Economisch belang
  Sommige sectoren
  Negatieve evolutie
  Beroepen
  Verbeteren
  Autonoom
  Verscherping
  Richting
  Waakzaamheid
  Beperking
  Toepassing
  Constructie
  Nieuwsoortig
  Ondersteunen
  Fascinerend
  index