BOEKS
 • BOEKS 04
  A Flower is Speaking to a Dog

  tekst en concept Maud Gourdon
  vormgeving Gerard Herman
  formaat 15,5 cm x 21 cm
  38 p.
  oplage 100 exemplaren
  uitgever BOEKS, 2019
  drukker Dunant Print, Gent

  prijs boek (€10)+ verzendkosten (€5)= €15
  Koop hier

   

  A Flower is Speaking to a Dog is het resultaat van Maud Gourdons fascinatie voor en studie naar DNA als een vorm waarbinnen een taal opgebouwd kan worden. De publicatie bestaat uit een set van generatieve teksten waarbij de genetische sequentie van DNA als onderliggende structuur of partituur voor de personages functioneert.

  Het boek vertelt het verhaal van twee personages: ‘Dog’ en ‘Flower’. Hun particuliere relatie wordt uitgediept aan de hand van geruchten, platitudes en existentiële crisissen – opsommingen, loops en herhalingen. Hun gesprekken stellen de noties van identiteit en gemeenschap, familie en genetische erfenis, liefde en geluk, cybernetica en transcendentie in vraag. ‘Dog’ en ‘Flower’ vallen onherleidbaar samen in de ritmiek van de teksten. Ze belichamen elkaar en bij uitbreiding besmetten ze ook de objecten, planten, dieren en menselijke figuren die hen omringen.

  BOEKS 04
  A Flower is Speaking to a Dog

  tekst en concept Maud Gourdon
  vormgeving Gerard Herman
  formaat 15,5 cm x 21 cm
  38 p.
  oplage 100 exemplaren
  uitgever BOEKS, 2019
  drukker Dunant Print, Gent

  prijs boek (€10)+ verzendkosten (€5)= €15
  Koop hier

   

  A Flower is Speaking to a Dog is het resultaat van Maud Gourdons fascinatie voor en studie naar DNA als een vorm waarbinnen een taal opgebouwd kan worden. De publicatie bestaat uit een set van generatieve teksten waarbij de genetische sequentie van DNA als onderliggende structuur of partituur voor de personages functioneert.

  Het boek vertelt het verhaal van twee personages: ‘Dog’ en ‘Flower’. Hun particuliere relatie wordt uitgediept aan de hand van geruchten, platitudes en existentiële crisissen – opsommingen, loops en herhalingen. Hun gesprekken stellen de noties van identiteit en gemeenschap, familie en genetische erfenis, liefde en geluk, cybernetica en transcendentie in vraag. ‘Dog’ en ‘Flower’ vallen onherleidbaar samen in de ritmiek van de teksten. Ze belichamen elkaar en bij uitbreiding besmetten ze ook de objecten, planten, dieren en menselijke figuren die hen omringen.